SZOCIÁLIS TŰZIFA

dec 1, 2017 | Posted by in Uncategorized | 0

SZOCIÁLIS TŰZIFA   Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa helyi szabályairól szóló 10 /2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete alapján Küngös Község Önkormányzata természetben támogatás céljából szociális tűzifát biztosít a szociálisan rászoruló küngösi lakosság részére.   Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás esetében előnyt élveznek azok a küngösi lakosok, akik az alábbi ellátásokra jogosultak a kérelem benyújtásának időpontjában: aktív korúak ellátása rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időskorúak járadéka lakhatási támogatás   Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő küngösi lakos jogosult, akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:   egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500.- Ft)   családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (71.250.- Ft   A támogatáshoz való jogosultság elbírálásához szükséges a jövedelmet igazolni.   A támogatás iránti igényeket 2017. december 7 napjáig (csütörtök) lehet benyújtani. Kérelem nyomtatványt a Küngösi Kirendeltségen (Küngös, Kossuth L. u. 30.) lehet átvenni, vagy letölteni Küngös község honlapjáról- www.kungos.hu.   Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg. Tűzifa kérelem   Küngös Község Önkormányzata