Képviselő- testületi ülések anyaga

Küngös Község Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében eljárva hozott döntései: 

Rendeletek:

Szociális rendelet módosítása

Határozatok:

Gazdasági Program
Központi orvosi ügyelet- megállapodás módosítása
Rendőrségi beszámoló
Árpád-házi Szent Kinga Kulturális Egyesület beszámolójának elfogadása
Rédli Zoltán összeférhetetlenség ügye
Központi háziorvosi ügyelet
Központi háziorvosi ügyelet
Központi orvosi ügyelet
Küngösi Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadása
Tűzoltóság beszámolójának elfogadása

2020.

Február 13-i Képviselő-testületi ülés

Közmeghallgatás meghívó
Közmeghallgatás jegyzőkönyv
Meghívó
Jegyzőkönyv
Vegyes ügyek
Előterjesztés- polgármester szabadságának átütemezése
Előterjesztés- kötelező felvételt bizt. iskolai körzethatárok
Előterjesztés- KÖH 2020. évi ellenőrzési terve
Előterjesztés átmeneti gazdálkodásról
Előterjesztés- belső ellenőrzés 2020-2023.
Előterjesztés- forgalmi rend változás Deák-Petőfi utca
Előterjesztés- “Küngösért” Alapítvány beszámolója
Előterjesztés- Szent Kinga Egyesület beszámolója
Előterjesztés- Küngösi Szabadidő és Sport E. beszámolója

2019.

Május 21-i Képviselő- testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
Vegyes ügyek
zárszámadás előterjesztés
előterj Zrt ajánlata Bakonymajori útra
előterj vendégház vízrendszer felújítás
előterj TSZSZI 2018 évről beszámoló
előterj törvényességi felhívás kér. településképi R
előterj SECAP LEADER
előterj gyermekvédelmi beszámoló 2018_
előterj előirányzatok átcsoportosítása
előterj ellenőrzési jelentés 2018 évről
előterj Bakonykarszt felhatalmazás visszavonás
előterj 2019 Közisztviselők Napja rendelet

Április 8-i Képviselő- testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
Vegyes ügyek
előterj Vízkárelhárítási terv
előterj Tűzoltóság munkájának elismerése
előterj szoc R mód étk díj 6. melléklet
előterj Rendőrség munkájáról
előterj Rendőrség munkájának elismerése
előterj polgárőr beszámoló
előterj Pét tűzoltó beszámoló 2018
előterj kulturális beszámoló 2018
előterj háziorvosi hozzájárulás
előterj 2018 Ei. R mód.III.
előterj 2 db beruházás EFOP 4 település

Február 18-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
Vegyes ügyek
Szabadidő és S E. besz kérése
Küngösért Alapítvány besz kérése
előterj szabadság ütemezés polgármester 2019
2019. évi kv rendelettervezet
2019.évi kségv.előt
előterj Küngösi Szabadidő és S E besz 2019
előterj Közös Önkormányztai Hivatal költségvetése 2019.
előterj HEP
előterj átmeneti gazdálkodásról
előterj Árpád-házi Sz K K egyesület besz 2018
előterj Alapítvány besz

Február 5-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
előterj köt. felvételt bizt.isk. körzeth tervezet 2019
Küngös ELŐTERJESZTÉS_fő funkciójú épület elhelyezése

Január 21-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
Rendelet TERVEZET Küngös
előterjesztés a köztisztviselői illetményalap megemeléséről

2018.

December 17-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
Vegyes ügyek
R tervezet köztisztviselők illetményemelése 2019 évre (1)
előterjesztés Nagyterem függönybeszerzés
előterjesztés köztisztv. illetmény kieg R
előterjesztés közalkalmazotti jutalom
előterjesztés falukarácsony
előterjesztés 2019. I. félév munkaterv tervvel

November 15-i Képviselő- testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
Vegyes ügyek
Bakonykarszt- házi beemelők ügye
2019. évi belső ellenőrzési tervelőterjesztés 2017 évi kieg szoc tűzifa 20 m3
Előterjesztés 2018. III. negyedév
előterjesztés 2019 belső ellenőrzési terv elfogadásáról
előterjesztés házi szennyvízátemelők energiaellátásáról
előterjesztés kamerarendszer kiépítésére
előterjesztés Nagyterem radiátor és cső csere
előterjesztés S Jné telekmegosztási kérelme jó
előterjesztés Szoc R mód
előterjesztés védőnői eszk beszerzés megosztás
Határozati javaslat III. negyedév

Szeptember 19-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
Vegyes ügyek
előterj Alapítvány tám. kérése
előterj Árpád-házi Szent K Kult E tám. kérése
előterj BURSA 2019. évre hat.jav. csatl (1)
előterj GFT 2019 2033 véleményezése
előterj kötelező felvételt biztosító isk. körzeth 2018 szept
előterj kv dok. rendjéről jelentés
előterj Polgárőr E tám. kérése
előterj Sport E tám. kérése
előterj Szoc. szöv. tartozáselengedés kérelme (1)

Augusztus 8-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyvelőterj Bakonykarszt kötelezően elvégzendő vagyonértékelésről
előterj iskolakezdési Rendelet 2018
Iskolakezdési tám R tervezet 2018docx

Július 10-i Képviselő- testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
előterj kettő hat.hoz EFOP 1.5.2. Bfűzfő
előterj Lepsény 27 vonal visszaállítására

Június 26-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
Eloterjesztes EBSZ EFOP
előterj civil szerv tám pályázat kiírásáról
előterj eseti beszerzés szab 2018
előterj Falugondnoki beszámoló
előterj háziorvosi besz Küngös 2018.ben
előterj Lakóhelyi környezet értékelése 2018. (1)
előterj védőnői besz 2018 . előterjesztés 2018. II. félév munkaterv
Eseti Beszerzesi Szabalyzat tervezet EFOP
Falugondnoki beszámoló 2017ről
Háziorvosi beszámoló kérése 2017. évről

Május 17-i Képviselő- testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
Vegyes ügyek
előterj belső kontroll nyilatk. jegyző 2018
előterj falugondn Egyesülete
előterj gyermekvédelmi beszámoló 2017
előterj kincstári pénzügyi ellenőrzésről
előterj Pét tűzoltó beszámoló 2018
Előterj R mód falugondn szakm.prog panaszbejel.
előterjesztés TSZSZI 2017 évről beszámoló
falugondnoki R mód tervezet
Tátorján küngösi beszámoló 2017jó

Április 26-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
Vegyes ügyek

Március 5-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
előterj falugondnok személye.

Február 27-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Jegyzőkönyv
Jelenléti ív
2018. évi rendezvénytervezet
Alapítvány beszámolója 2017 évről
előterj Alapítvány besz
előterj Árpád-házi Sz K K egyesület besz
előterj inf.átadási szabályzat KÖH
előterj inf.átadási szabályzat Küngös
előterj inf.biztonsági szabályzat KÖH
előterj iratkezelési szabályzat KÖH
előterj kulturális beszámoló 2018
előterj Küngösi Szabadidő és S E besz
előterj szabadság ütemezés polgármester 2018
előterj V.M. Falugondnokok E. 2017. évi tám. elszámolása

Február 15-i Képviselő- testületi ülés

Meghívó
Jegyzőkönyv
Jelenléti ív
Vegyes ügyek
2018. évi rendezvénytervezet
Alapítvány beszámolója 2017 évről
előterj Alapítvány besz
előterj Árpád-házi Sz K K egyesület besz
előterj inf.átadási szabályzat KÖH
előterj inf.átadási szabályzat Küngös
előterj inf.biztonsági szabályzat KÖH
előterj iratkezelési szabályzat KÖH
előterj kulturális beszámoló 2018
előterj Küngösi Szabadidő és S E besz
előterj szabadság ütemezés polgármester 2018
előterj V.M. Falugondnokok
E. 2017. évi tám. elszámolása

Január 18-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Jelenléti ív
Vegyes ügyek
Jegyzőkönyv
Előterjesztés bevándorlásszervező irodák ügye
Előterjesztés DB Sióvölgy Konzorcium térségi képviselő
Előterjesztés köt. felvételt bizt.isk. körzeth tervezet 2018
Tűzifa tájékoztató