Magyar Falu Program

Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című MFP-TFB/2019 kódszámú pályázat keretében sikeresen szereztünk be személyszállításra alkalmas gépjárművet.