Projekt zárás tájékoztató

EFOP-1.3.7 Projekt tájékoztató

„Küngösért” Alapítvány

8162 Küngös, Kossuth L. u. 30.

Kuratóriumi tagok:
Mürkli Istvánné elnök
Pénzes Istvánné
Ötvös Gáborné
Fazekas Helga

Az alapítvány célja: Az alapítvány Küngös Község hagyományainak, helytörténeti és kultúrtörténeti adatainak összegyűjtését, ápolását, és közismertté tételét szolgálja, továbbá a község kulturális és művelődési lehetőségeinek bővítését tűzi ki célul.

Az alapítvány tevékenysége:

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

– kulturális tevékenység

– kulturális örökség megóvása

– műemlékvédelem

– környezetvédelem

Az alapítvány tevékenysége során olyan közfeladatokat is ellát, amelyről törvény úgy rendelkezik, hogy azokról a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

Ezen feladatok:

– az épített és természeti környezet védelme

– egészségmegőrzés és betegségmegelőzés

– a település közművelődési és művészeti életének segítése

– köztisztaság és településtisztaság biztosítása

– az alapfokú nevelésről gondoskodás