Rendeletek

EGYSÉGES/HATÁLYOS RENDELETEK:

13.2005.(IX.10.) Küngös Község szabályozási terve, helyi építési szabályzata
Külterületi rendelkezések melléklete
Belterületi szabályozási terv
Településszerkezeti terv
A közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól szóló rendelet
Avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet
Díszpolgári rendelet
Eb és macskatartás
Egészségügyi alapellátási körzetek
Falugondnoki szolgálat
Filmforgatás célú közterület használatról szóló rendelet
Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet
Helyi adó rendelet
Helyi címer és zászló rendjéről szóló rendelet
Helyi civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet
Helyi védelembe vétel
A helyi közművelődésről
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
A közterület használat engedélyezéséről és a közterület használati díjak mértékéről
A méhnyakrák elleni védőoltás helyi támogatásáról
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
A pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról
A szociális tűzifa helyi szabályairól
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
Az egyes szociális ellátásokról
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
Az önkormányzati környezetvédelmi alapról
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
A köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Köztisztviselők napja
Temető rendelet
Szervezeti és működési szabályzat
Talajterhelési díj
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról
A választási plakátok elhelyezéséről
A víziközműből szolgáltatott kerti locsolás céljára szolgáló víz használatáról
Zárszámadási rendelet

2020.

1.Költségvetési rendelet 2020.
8. Szociális tűzifa rendelet

2019.

1.2019 közszolg. tisztviselők kieg.Rendelet – Küngös
2. Költségvetési rendelet
3. Költségvetési rendelet módosítása
4.2019. szoc R mód melléklettel
15. Költségvetési rendelet módosítás
16. Helyi adó rendelet
17. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
18. Rendelet köztisztviselők illetmény kiegészítéséről

2018.

1.2018 az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2.2018 az 1.2017 évi költségvetési rendelet III. módosítása
3.2018 zárszámadási rendelet
4.2018. Falugondnoki szolgálat működéséről szóló 7.2011. rendelet módosításáról
5.2018. 2018. évi iskolakezdési támogatásról
6.2018. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1.2018. rendelet módosításáról
7.2018. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
8.2018. A szociális tűzifa helyi szabályairól
9.2018. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
10. 2018. Az egyes szociális ellátásokról szóló 5.2015. rendelet módosításáról
11.2018. A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Küngösi Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

2017.

16/2017. Falugondnoki szolgálat működése rendelet módosítás
15/2017. Településkép védelméről szóló rendelet
14/2017. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítás
13/2017. Helyi adó rendelet módosítás
12/2017. Köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet
11/2017. SZMSZ módosítás
10/2017. Szociális tűzifa rendelet
9/2017. Költségvetési rendelet módosítás III
8/2017. Rendelet alkotás a helyi népszavazásról
7/2017. Szoc. rendelet módosítás