Uncategorized kategória bejegyzései

Kijárási korlátozás

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Közli: Magyar Közlöny

FIGYELEM!

Az előterjesztő javaslata szerint soron kívül szükséges

kihirdetni.

A KORMÁNY

——————-

rendelete

a kijárási korlátozásról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §
 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
 • §

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

3. §

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

4. §

 • A 3. § szerinti alapos indok:
  • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
  • napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
  • az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
  • az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,


 • e)      a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 • a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 • a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
 • az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 • a dohányboltban történő vásárlás,
 • a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 • a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 • a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 • a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 • a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 • az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
 • a szülői jogok és kötelezettségek,
 • a hitéleti tevékenység.
 • Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
 • §

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

 • §
 • Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
 • Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
 • §

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

2

 • 8.   §
 • E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
 • E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.
 • §
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.
 • A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
 1. §
 • Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.
 • Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.
 1. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.

Orbán Viktor s.k.

miniszterelnök

3

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!

A Magyarországot is érintő koronavírus járvánnyal kapcsolatban az alábbi fontos újabb tudnivalókról tájékoztatom a tisztelt Lakosságot.

A háziorvosi rendelő új vonalas telefonszámán – 06-88/911-958 – vagy a 06-30/582-35-71-es telefonszámon érhető el. A receptfelírás és gyógyszerkiváltás a meghirdetett menetrend alapján történik, azzal a kiegészítéssel, hogy a receptek és a gyógyszerek kiadása kizárólag CSÜTÖRTÖKI NAPON történik. Kifejezetten ajánljuk a falugondnoki személyes közreműködés igénybevételét az otthonmaradás segítése érdekében. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a kialakított rendszer működőképes, így arra kérem Önöket, hagyatkozzanak nyugodtan az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat általi segítségnyújtásra, akár hétvégi napokon is!

A Falu Boltja bejáratához kézfertőtlenítő berendezést helyeztünk el. Kérjük, hogy vásárlásuk előtt használják a készüléket maguk és környezetük biztonsága érdekében! Fontos változás, hogy az üzlethelyiségben egyszerre legfeljebb 4 fő vásárló tartózkodhat! A belépési szabályok a bejáratnál kerültek kihelyezésre.

A vírushelyzet okán március 16-tól digitális oktatás folyik a tanintézményekben. Az otthontanulás egy szokatlan helyzet, melyhez a diákoknak, szülőknek és tanároknak egyaránt alkalmazkodniuk kell. Az önkormányzat ezen a területen is segítséget kíván nyújtani. Kérjük, akinek a tananyaghoz kapcsolódó nyomtatásra nincsen lehetősége, az jelezze igényét Lelkes Annamáriánál a lelkes.annamaria.kungos@gmail.com e-mail címen hétköznapokon 8.00 és 16.00 óra között. A kért dokumentumokat nyomtatva a falugondnoki szolgálat segítségével eljuttatjuk a családhoz.

Többen megkerestek, hogy felajánlják önkéntes segítségüket a közös küzdelemben, munkában. Köszönet érte! Készülve a következő időszak kihívásaira egy adatbázist állítok össze, hogy ki-milyen típusú önkéntes munkába tudna besegíteni (pl: bevásárlás, fertőtlenítés, gépjármű vezetés, gyermekfelügyelet, online programok lebonyolítása, informatikai eszközök kihelyezése, korrepetálás, stb.) Kérem, szíveskedjen a hivatal@kungos.hu címre egy rövid leírást küldeni, vagy telefonon értesíteni, ha Ön is fel tudja ajánlani segítségét egy esetlegesen elhúzódó vagy súlyosbodó járvány-helyzetben.

Naponta frissül honlapunk tartalma a vírushelyzetről és a tennivalókról is, kérem, tájékozódjanak! Tájékoztatónk hátoldalán a rendőrség fontos felhívását tettük közzé.

Legyünk türelmesek és vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra! 

Küngös, 2020. március 24.                                 Szabó Gergely polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!

Kérem, a háziorvosi rendelőt személyesen senki ne keresse fel, minden esetben telefonon egyeztessen rendelési időben, a rendelő új vonalas telefonszámán – 06-88/911-958 – vagy a 06-30/582-35-71-es telefonszámon. A receptfelírások és gyógyszerkiváltás a meghirdetett menetrend alapján történik, azzal a kiegészítéssel, hogy már elektronikusan is történhet a gyógyszerek felíratása a rendelocsajag@gmail.com email címen keresztül.

Mindezek mellett azért fokozottan ajánljuk a falugondnoki személyes közreműködés igénybevételét az otthonmaradás segítése érdekében. 

Köszönöm a Lakosság fegyelmezett együttműködését a korona vírus terjedésének lassításában. Az Önkormányzat Falugondnoki szolgálata által működtetett gyógyszer és élelmiszer házhozszállítása zavartalanul működik, aki még nem vette igénybe a szolgáltatást, azt arra bíztatom, csatlakozzon és jelezze igényét.

Az igények beérkezését minden esetben telefonon várjuk a Hivatal 06-88/441-438-as vezetékes számára. A recepteket, bevásárló listát, gyógyszerigényeket kérjük, a kerítésen elhelyezett táskába tenni, ezeket falugondnokunk az ügyintézést követően ugyanilyen módon helyezi vissza, ezzel is elkerülve a vírus továbbterjedésének még a lehetőségét is.

Hermann Kitti falugondnok elérhetősége: 06-30/582-35-76.

Javaslom és nyomatékosan kérem, hogy minden család, de különösön a 65. életévét már betöltött személyek és velük közös háztartásban élők vegyék komolyan a helyzet súlyosságát, és a higiéniai ajánlások betartásán túl törekedjenek a közösségi terek elkerülésére, a személyes érintkezések nélküli életmódra – azaz az otthon maradásra – a veszélyhelyzet elmúlásáig.

Ha bármilyen észrevételük, javaslatuk, kérdésük van, vagy csak szeretnének egy kicsit beszélgetni, tájékozódni, kérem, használják az Önkormányzat kommunikációs csatornáit!

Mindenkinek sok erőt és józanságot kívánok az előttünk álló kihívásokhoz!

Szabó Gergely s.k.

polgármester