Szociális tűzifa igénylés – 2021.

Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa helyi szabályairól szóló 12/2021.(X.28.) önkormányzati rendelete alapján Küngös Község Önkormányzata természetben támogatás céljából szociális tűzifát biztosít a szociálisan rászoruló küngösi lakosság részére.

A rendelet hatálya Küngös község közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen ott élő polgárokra terjed ki.

Előnyt élveznek azok a küngösi lakosok, akik az alábbi ellátásokra jogosultak a kérelem benyújtásának időpontjában:

  • aktív korúak ellátása
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  • időskorúak járadéka
  • lakhatási támogatás.

Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő küngösi lakos jogosult, akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:

  • egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450 %-át (128.250.- Ft)
  • családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át (114.000.- Ft)

A támogatáshoz való jogosultság elbírálásához szükséges

a jövedelmet igazolni.

A tűzifát szeretnénk minél hamarabb eljuttatni a jogosult háztartásokba, így a támogatás iránti igényeket 2021. november 2. napjától november 10. napjáig lehet benyújtani.

Kérelem nyomtatványt a Küngösi Kirendeltségen (Küngös, Kossuth L. u. 30.) lehet átvenni, vagy letölteni Küngös község honlapjáról- www.kungos.hu.

Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg.

Küngös Község Önkormányzata

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük